"ŐSZ KINCSEI" témahét, "Jó gyakorlat" 2014.október 6-10.

Nyomtatás

Kedves Vendégeink!

Szeretettel meghívjuk Önöket az "ŐSZ KINCSEI" témahetünk rendezvényeire, programjaira.

Résztvevők: Maci csoport (középső), óvodapedagógusok, dajkák, szülők,meghívott vendégek.
Megvalósító óvodapedagógusok: Lakatos Cecília, Slavonics Csabáné

A programokba bekapcsolódnak a kis-és nagycsoportos gyermekek, óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők.

  • 2014.október 7-én, 15 órától: "Hangoló" előadása "Erdőn mezőn barangoló" címmel
  • 2014.október 8-án, szerdán délelőtt lovaskocsis kirándulást tervezünk a bükkösdi Ökoparkba.

A napi programokra 8.30-11 óráig minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Rajzpályázat

Nyomtatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farsangi bál

Nyomtatás

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Farsangi bálunk tervezett időpontja a kedvezőtlen időjárás és a gyermekek elhúzódó betegségei miatt 2014. február 28-ra módosult.

Megértésüket köszönjük!

„MACKÓVILÁG” projekt 2014. február 3-7.

Nyomtatás

A projekt célja:
- A természetvédelemmel és a környezetvédelemmel, ezen belül az állatok védelmével kapcsolatos magatartás alakítása, fejlesztése; alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés.
- Egészséges életmód szokásainak alakítása, fejlesztése.

A program megvalósítása szervesen beépül mindennapi tevékenységeinkbe – szerepjátékok, mozgás, ének, zene, mese, vers, drámajáték, matematikai tapasztalatszerzések, vizuális tevékenységek, stb. – illetve kiegészülnek a VÍZ modulon belüli tartalmakkal, amelyek illeszthetőek a témához.

A projektben részt vevő gyermekcsoportok:
Óvodánk valamennyi gyermekcsoportja (Mackó, Katica, Nyuszi csoport)

Megvalósító óvodapedagógusok:
Slavonicsné Törgyéki Irén
Judtné Berényi Tímea
Kiticsics Anikó

Tervezett és spontán játékaink színesítéséhez szívesen fogadjuk ez évben is a gyermekek otthonról hozott mackóit, medvéit, a témával kapcsolatos mesekönyveket, ismeretterjesztő könyveket, zenéket, újságokat, stb.

A hét tevékenységei nyitottak az érdeklődők számára 9-11 óra között.

Kövessetek minket a Facebook-on is!

Nyomtatás

A csoportok életével kapcsolatos további információk, fotók megtalálhatók az alábbi elérhetőségeken:

Katica csoport:
https://www.facebook.com/bukkosdiovikaticacsoport?fref=ts

Mackó csoport:
https://www.facebook.com/bukkosdiovoda.macicsoport?fref=ts

Nyuszi csoport:
https://www.facebook.com/groups/386781108124421/

„EGÉSZSÉGEDRE!”-Óvodai témahét a kis- és a középső csoportban 2013. nov.11-nov. 15.

Nyomtatás

A „ Jógyakorlat”kidolgozója, a témahét felelőse: Györkő Edit

Résztvevői: óvodások, szülők, pedagógusok, védőnő

Megvalósítói:  

Lakatos Cecília, Slavonicsné Törgyéki Irén, Györkő Edit, Judtné Berényi Tímea

Óvodánk kiemelt nevelési feladatai közé tartozik az egészségnevelés. Hagyományainkhoz híven, novemberben kijelöltünk egy hetet, amikor az egészségnevelésre, az egészséges életmódra helyezzük a hangsúlyt. A napi tevékenységeinkkel célunk, hogy minden gyermek ismerje fel az egészséges életmód szükségességét, fontosságát. Alakuljon ki a felelősségérzetük a saját egészségükért. Felhívjuk a figyelmet az egészséges és az egészségtelen életmód közti különbségekre is. Fontosnak tartjuk a mozgást, annak kiemelését - mint az egészség megőrzésének alapját, melyhez számos mozgásfejlesztő eszköz áll a rendelkezésünkre. Mindkét óvodai csoportban a témával kapcsolatos tevékenységekre kerül sor ill. szerezhetnek tapasztalatot a gyermekek. Hétfőn az Egészségházba látogatunk el, kedden a védőnőt látjuk vendégül, aki megméri a gyermekek súlyát, magasságát testünk egészségének védelme érdekében. Beszél a haj a bőr tisztán tartásának fontosságáról ill. alapvető higiéniai szokásokra hívjuk fel a figyelmet.

Csütörtök délután 3 órától interaktív beszélgetésre invitáljuk a szülőket nevelési kérdésekkel kapcsolatos témában. A hét zárása a mozgás jegyében zajlik.  

„Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig, énnekem.” - Petőfi Sándor

Nyomtatás

„ŐSZ KINCSEI” témahét 2013. október 7.-11.

A „Jó gyakorlat” kidolgozója: Priskin Ágota /2009./

Témahét felelős: Lakatos Cecília

Megvalósító óvodapedagógusok:
Lakatos Cecília, Slavonics Csabáné, Györkő Edit, Judtné Berényi Tímea, Gondos Gabriella, Kiticsics Anikó

Résztvevők:
óvodásaink, óvónők, dajkák, szülők

Témahét célja:
-az őszi természet változásainak megfigyelése
-a természethez való pozitív hozzáállás kialakítása
-kommunikációs készség fejlesztése, szókincsbővítés
-közösség érzésének erősítése az együtt átélt élmények alatt
-többféle ábrázolási technika alkalmazásával őszi alkotások létrehozása, kiállítása
-őszi dalok, mondókák, versek, játékok megismerése
-szülőkkel való együttműködés erősítése

Témahét várható programja:
-október 8.-án kirándulás az ÖkoParkba
-séták, kirándulások
-őszi termések gyűjtögetése
„Kreatív kuckó”- Az összegyűjtött termésekből különféle ábrázolási technikával őszi alkotásokat készítenek a gyerekek
„Piros alma, de kerek, kóstoljuk meg gyerekek!”- Gyümölcskóstolás, befőttek készítése, zöldségkóstolás, gyümölcsaszalás, süteménysütés
„Egy üveg alma, két üveg alma, három üveg alma…”- Matematikai tapasztalatszerzések
„Hull a szilva a fáról…”- Őszi dalok, versek, mondókák, zenehallgatás.
A gyermekek által készített alkotások folyamatosan megtekinthetők a csoportszobákban és a folyosókon.
A napi programokra 8.30.-11 óráig minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Mackóvilág” projekt -2013. február 4-8.

Nyomtatás

A „Jó gyakorlat” kidolgozója: Kiticsics Anikó
Megvalósító óvodapedagógusok: Gondos Gabriella, Györkő Edit, Judtné Berényi Tímea, Kiticsics Anikó
Résztvevő gyermekcsoportok: Katica és Nyuszi csoport

A projekt komplex feldolgozása a VÍZ témakörben kerül megvalósításra.
A gyermekek megelőző élményeire építve sokféle változatos tevékenységet kínálunk, melyeken keresztül további tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti környezetről, bővebben a medvék, mackók világáról.
A projekt megvalósítása során óvodapedagógusaink folyamatosan a segítő szerepet vállalják, az indirekt irányítást alkalmazva. Ezekkel teret engednek a gyermekek önmegvalósításnak, egy jó játéknak.
Úgy hisszük, hogy egy projekt akkor sikeres, ha rugalmas a tervezése, és a megvalósítás során sem ragaszkodunk mereven az előzetes elgondolásainkhoz, hiszen a gyermekek egyéni ötleteinek kibontása, megvalósulásának segítése a cél.

A projekt céljai:
- Komplex cselekvés útján, felfedező jellegű játékos tevékenységek által a természet- és a környezetvédelem fontosságának megismertetése.
- A természetvédelemmel és a környezetvédelemmel, ezen belül az állatok védelmével kapcsolatos magatartás alakítása, fejlesztése.
- Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés.
- Egészséges életmód szokásainak alakítása, fejlesztése.
- A gyermekek értelmi, érzelmi életének fejlesztése, szocializációjuk erősítése.
- Medvékkel, mackókkal kapcsolatos hiedelmekkel, irodalmi, zenei és vizuális alkotásokkal való ismerkedés.

Az előző évekhez hasonló módon mackókiállítást, és ehhez kapcsolódóan gyermekrajz-pályázatot hirdetünk számotokra. Szeretettel várunk ez évben is újra minden kedves mackót, medvét kiállításunkra! Szívesen fogadjuk az otthon készült rajzokat, festményeket, egyéb alkotásokat!

A napi programokra 8.30-11 óráig minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„ŐSZ KINCSEI” témahét - október 15 – 19.

Nyomtatás

„Az óvodai tevékenységek kapcsolódnak az évszakváltozásokhoz, így most az ősz az, mely köré csoportosíthatjuk mindenféle elfoglaltságunkat: verseket, meséket, mondókákat, találós kérdéseket, dalos játékokat, énekeket és különféle népi játékokat.

A témahét célja:
Az őszi természet változásainak megfigyelése, tapasztalatszerzés. A már meglévő ismeretek bővítése, felhasználása. A kiscsoportos gyermekek új tapasztalatokkal történő megismertetése.
- A természeti környezet értékei és szépsége iránti pozitív beállítódás kialakítása, erősítése.
- Térbeli tájékozódás formálása a közvetlen környezet megismerésén keresztül.
- Kommunikációs képesség fejlesztése, szókincsbővítés.
- Együttműködés fejlesztése a közös tevékenységek által.”

A témahét programja:
- Séták, kirándulások a szülők részvételével.
- A természet kincseinek gyűjtögetése, betakarítás.
- Őszi munkák az óvoda kertjében.

„Kreatív kuckó”:  
A csoportok vizuális tevékenységei   
"A mi konyhánk”:
- gyümölcskóstolás - befőttek készítése.
- zöldségkóstolás-savanyúság készítése.
- gyümölcsaszalás, süteménysütés.

Közös dalolás, zenehallgatás.  Matematikai tapasztalatszerzések.
"Őszi mocorgás” - sorversenyek a családtagok részvételével.

Kiállítás: a gyűjtött termésekből, a gyermekek által készített alkotásokból.

A napi programokra 8.30-11 óráig minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Külön szeretettel várjuk a kedves szülőket!

„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…” témahét

Nyomtatás

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket 2012. október 1-5. közt megrendezésre kerülő témahetünk tevékenységeibe való bekapcsolódásra!

A témával kapcsolatban szívesen fogadunk mesekönyveket, újságból kivágott képeket, képes receptújságokat, különféle gabonanövényeket, magvakat, lisztet, sütéshez kapcsolódó régen és ma is használt eszközöket, a gyerekek számára köténykét.

A felajánlott tevékenységekben és munkaformáknál egyaránt tekintettel vagyunk az egyéni szükségletekre, fejlődési ütemre, és az eltérő érdeklődésre.

Bővebben...

Köszöntjük a 2012/2013-as nevelési évben!

Nyomtatás

Tisztelt Szülők!

Örömmel köszöntjük Önöket és gyermekeiket óvodánkban a 2012/2013-as nevelési évben!

2012. szeptember 17-én, hétfőn 15 órától összevont szülői értekezletet tartunk, melyre ezúton hívjuk meg Önöket.

Kérjük a helyi szülőket, hogy amennyiben módjukban áll, gyermekeik felügyeletéről gondoskodni szíveskedjenek.

Tisztelettel:
Gondos Gabriella - óvodavezető