Jó gyakorlatok

Ősz kincsei témahét 2015. október 12-16.

Nyomtatás

A „Jó gyakorlat” kidolgozója: Priskin Ágota

Megvalósítás időszaka: 2015. október 12-16.

Megvalósító óvodapedagógusok:
Slavonics Csabáné, Kiticsics Anikó

Résztvevő gyermekcsoportok:

- Mackó csoport – nagycsoport, 21 gyermek
- Nyuszi csoport- középső csoport, 19 gyermek

A témahét célja, feladata:

- A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, fenntartása, kielégítése sokoldalú tapasztalatszerzéssel, élményt nyújtó tevékenységek biztosításával.
- A természethez való pozitív viszonyulás kialakítása, közvetlen környezetünk értékeinek és szépségeinek megláttatása.
- Környezetvédelmi szemlélet megalapozása.
- Testi, szociális, kommunikációs, értelmi képességek fejlesztése,  
természettudományos ismeretek megalapozása, ok-okozati összefüggések felfedeztetése.
- Munka jellegű tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése.
- Az egészséges életvitel, életmód iránti igény alapozása.
- A gyermekek, által gyűjtött termések, termények, zöldségek, gyümölcsök sokoldalú felhasználása (barkácsolás, sütés, díszítés)
- Kirándulás alkalmával a veteményeskertek, a természet, az időjárás-változás figyelemmel kísérése.
- A témához kötődő népmesék, versek, mondókák, dalok, dalos játékok felelevenítése; őszi népszokások, közmondások megismerése, hagyományok ápolása.

A program megvalósításához, színesítéséhez továbbra is szívesen fogadunk zöldségféléket, gyümölcsöket, terményeket, terméseket.

Délelőtti tevékenységeinkbe való bekapcsolódásra invitáljuk a kedves szülőket, érdeklődőket!

„Luca, a boszorkány” témahét 2014. december 8-12.

Nyomtatás

„Rút banya vagyok, orrom csupa vas!
Körmöm fekete: lesz majd nemulass!
seprűnyélen lovagolok el a banyabálba!”
Vasorrú bába, fekete ruhába,
(Gryllus Vilmos: Maszkabál)

Szeretettel meghívjuk Önöket, "LUCA, A BOSZORKÁNY” témahetünkre.

Résztvevők: Maci csoport (középső csoport), óvónők, dajkák, szülők, meghívott vendégek.

Megvalósító óvodapedagógusok: Slavonics Csabáné, Lakatos Cecília

A témahét célja, feladata:

- A téli népszokások megismerése, kiemelten Luca napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó hiedelmek megbeszélése.
- Az adventi időszakhoz kötődő LUCA NAPI néphagyományok, szokások felelevenítése, ápolása a TŰZ modulon belül.
- Vallástörténeti ismeretek, illetve egyéb hiedelmekkel való ismerkedés.
- Kommunikációs képesség fejlesztése.
- Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.
- A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
- A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
- A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.
- A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.
- Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

A témahét tevékenységeit úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálják a fejlettségüknek megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségeket. A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, dramatikus ill. néphagyományokat követő tevékenységek segítsék elő a Luca napi szokások, néphagyományok megismerését.