TÁMOP 3.1.4 (2010-2011)

"DÖMÖTÖR” témahét (2010. október 25.-29.)

E-mail Nyomtatás

A témahét célja, feladata:

- Az őszvégi népszokások megismerése, kiemelten Dömötör napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, kipróbálása és megbeszélése a TŰZ modulon belül.
- Ismerkedés a pásztorok életével, szokásaikkal, eszközeikkel, kiemelten a juhászokkal, bárányokkal kapcsolatosan.
- Kommunikációs képesség fejlesztése.
- Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.
- A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
- A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
- A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.
- A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.
- Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

Prezentáció

A témahét leírása