TÁMOP 3.1.4 (2010-2011)

„HÚSVÉTOLÓ” témahét (2011. április 14-20)

E-mail Nyomtatás

A témahét célja:
Célunk a hagyományok megismertetése, programokon keresztül a partneri kapcsolatok elmélyítése. A húsvéti várakozás, a készülődés lehetőséget biztosít a különböző kompetenciák elmélyítésére.

Ezek a kompetenciák a következők:
- Szociális kompetenciák (tolerancia, közös élmény átélése, együttműködés, egymás alkotásainak megbecsülése)
- Érzelmi kompetenciák (megtanulják elfogadni és tolerálni egymás érzelmeit, megtanulják kimutatni saját érzelmeiket)
- Értelmi kompetenciák (kognitív képességek fejlesztése)

Az óvoda természetes közege a hagyományőrzésnek. A hagyományok ápolásakor az együtt játszás, együtt munkálkodás örömtelivé, izgalmassá teszik a várakozási időt.
Maga az ünnep nem erőltetett, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét.

Ezért célunk:
- A húsvéti várakozás feldolgozása, megismerése
- A témakörök témákra bontása, ezeket különböző tevékenységek által ismertetjük meg
- A témahét szellemisége, gondolatisága a környezet külső megjelenésében is tükröződik
- A gyermekek közötti kapcsolatok elmélyítése
- Erősíteni a hagyományokat, és megismerni azok megtartásának fontosságát
- Tolerancia, a másság elfogadásának fontossága
- Multikulturális nevelés

Prezentáció

A témahét leírása