TÁMOP 3.1.4 (2011-2012)

„Ég a gyertya, ég” témahét (2011. december 12-16.)

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:
• A téli népszokások megismerése, a jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, néphagyományok ápolása, kipróbálása és megbeszélése a TŰZ modulon belül.

• Kommunikációs képesség fejlesztése.

• Hogyan készülhetünk az ünnepekre? – ötletek, javaslatok gyűjtése.

• Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése.

• Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.

• A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.

• A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.

• A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.

• A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.

• Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.

• Felszabadult, vidám, élményteli hét biztosítása gyermekek és felnőttek részére egyaránt, ünnepi készülődés örömei, ráhangolódás az ünnepre.

A témahét tevékenységeit úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálják a fejlettségüknek megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségeket. A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, dramatikus ill. néphagyományokat felelevenítő tevékenységek segítsék elő az adventi hagyományok megismerését.

A témahét leírása

Prezentáció

joomla 1.8 joomla templates