„Ég a gyertya”- óvodai témahét Nyuszi csoport 2013. december

Nyomtatás

A témahét célja:

- Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.
- Felszabadult, vidám, élményteli hét biztosítása gyermekek és felnőttek részére egyaránt, ünnepi készülődés örömei, ráhangolódás az ünnepre.
- A téli népszokások megismerése, a jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységek megismerése, néphagyományok ápolása, kipróbálása és megbeszélése a TŰZ modulon belül.
- Kommunikációs képesség fejlesztése.
- Hogyan készülhetünk, hangolódhatunk az ünnepekre? – Ötletek, javaslatok gyűjtése. Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése.
- Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.
- A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
- A közösen átélt élmények, tapasztalatok öröme.
- A gyermekek esztétikai érzelmeinek kibontakoztatása.
- A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.

Prezentáció

"Luca a boszorkány" témahét - 2013. december 9-13.

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:

- A téli népszokások megismerése, kiemelten Luca napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó hiedelmek megbeszélése, felelevenítése, ápolása a TŰZ modulon belül.
- Kommunikációs képesség fejlesztése.
- Meglévő ismereteik bővítése, felhasználása.
- A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
- A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
- A gyermekek esztétikai érzelmek kibontakoztatása.
- A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.
- Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.
- A témahét tevékenységeit úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálják a fejlettségüknek megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségeket.
- A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, dramatikus ill. néphagyományokat követő tevékenységek segítsék elő a Luca napi szokások, hagyományok megismerését.

Prezentáció

"Kék Bolygó" projekt - Középső csoport - 2013. április 8-26.

Nyomtatás

- Rajzolás, mintázás, kézimunka

- Munka jellegű tevékenységek,

- A környezet megismerése, védelme,

- Vers, mese,

- Ének, zene, énekes játék,

- Mozgás

Prezentáció

"Kék Bolygó" projekt - Nagycsoport - 2013. április 8-26.

Nyomtatás

- Tavasz, természet, időjárásváltozás, színek, illatok,

- Kertész leszek,

- Növények, növényvédelem,

- Ébredő természet, virágzó fa készítése dugónyomdával,

- Papírgurigából méhek készítése,

- Tavaszi virág készítése,

- .....

Prezentáció

„Belebújunk maskarába” farsangi témahét - nagy csoport (2013. február 11-15.)

Nyomtatás

- Farsang
- Farsangi fánk eredete
- Karnevál
- Játékok
- Táncmulatságok                            
- Vénlánycsúfolók
- Köszöntők
- Mohácsi busójárás
- Busó öltözet
- Busójárási menet

Prezentáció

Luca, a boszorkány témahét - nagy csoport 2012. december 10 -14

Nyomtatás

A témahét célja, feladata:
A téli népszokások megismertetése, kiemelten Luca napjához kötődő szokások összegyűjtése, a jeles naphoz kapcsolódó hiedelmek megbeszélése.
Az adventi időszakhoz kapcsolódó LUCA napi néphagyományok, szokások felelevenítése, ápolása a TŰZ modulon belül.
Kommunikációs képesség fejlesztése.
A gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakítása.
A közösen átélt élmények, tapasztalások öröme.
A gyermekek esztétikai élmények kibontakoztatása.
A gyermekek intellektuális érzelmeinek biztosítása.
Kíváncsiságukat felkeltő differenciált tevékenységeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat.
A témahét tevékenységeit úgy építettük fel, hogy a gyermekek megtalálják a fejlettségüknek megfelelő élményt és tapasztalásszerzési lehetőségeket.
A változatos zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos dramatikus ill. néphagyományok megismerését.

Prezentáció (PPS)

„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…” témahét 2012. október 1-5.

Nyomtatás

Megvalósítás időszaka:
•    2012. október 1-5.

Résztvevők:
•    Nyuszi csoport – középsőcsoport, 24 gyermek

A témahét kidolgozója, megvalósítója:
•    Kiticsics Anikó óvodapedagógus

A témahét célja:
•    Ismerkedés a gabonafélékkel, azok felhasználási lehetőségével.
•    A gabonafélékről szerzett ismeretek felhasználása, bővítése.
•    A gabona „útjának’’ megismerése a vetéstől a sütésig.
•    Az aratáshoz, őrléshez, kenyérsütéshez kapcsolódó tárgyi emlékek megismerése, használatuk megfigyelése, kipróbálása.
•    Egészséges életmód szokásainak alakítása. a kenyér szerepe a helyes táplálkozásban.
•    A témához kötődő népmesék, versek, mondókák, dalok, dalos játékok felelevenítése.
•    Foglalkozások: pékek, molnárok munkájának játékos megismerése.
•    A családok bevonása a tevékenységekbe.
•    A gyermekek fejlettségének megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségek biztosítása, az önálló, a mikrocsoportos, a közös tevékenykedés örömének átélése a témahét során.

A témahét leírása (PDF)

Prezentáció (PPS)